05 / Inktober aneb redesign loga

Inktober na téma RAVEN / HAVRAN

K Havranu se váže staré arabské přísloví. “Když se necháš vést krákajícím havranem, dojdeš k mršině.“

K firemní identitě neodmyslitelně patří logo. A s tím mě napadlo, že občas některá loga jsou takovými mršinami. A že by potřebovali péči. Někdy stačí lehký redesign. Nemusíš jít vždy radikální změnou.

#inktober #firemniidentita