13 / Inktober aneb zastřešit firemní identitu / značku

 Inktober na téma ROOF / STŘECHA

Možná se to zdá triviální nakreslit takovou střechu. Ale i takovou obyčejnou střechu kreslíš skoro hodinu.

A spojení s firemní identitou? Popravdě mě napadlo jen jedno – graficky zastřešit. Strčit vše pod jednu střechu, ať všichni vidí, že to jde z jedné firmy. O tom ta firemní identita je. Jednotnost.

#inktober #firemniidentita