inktober2021-firemni-identita-branding-tvorba-znacky-marek-vlcek
Inktober 2021. Výzva pro ilustrátory, kdy každý den mají nakreslit obrázek na předem dané téma. Každé téma jsem přizpůsobil firemním identitám, oboru mě blízkému. Tak tady je. 
#inktober #firemniidentita

Historie Inktoberu

Jake Parker vytvořil Inktober v roce 2009 jako výzvu ke zlepšení jeho kreslířských dovedností a vytvoření pozitivních návyků kreslení. Od té doby se rozrostla v celosvětové úsilí s tisíci umělců, kteří se každoročně chopí této výzvy.

Inktober 2021

Mezinárodní inktober má daná témata na každý den jedno. V předstihu vždycky vyjdou napsané v tabulce s logem Inktoberu. Zde jsou témata pro rok 2021.

Moje téma firemní identity

Řekl jsem si, že zkusím letošní témata trochu přetavit do mého oboru a tím je tvorba firemních identit.
Nestihl jsem nakreslit všech 31. Stihl jsem jich 21 a pak začal typický předvánoční shon zakázek a příprav Vánoc. Ale i tak jsem rád, protože mé obavy byly, že skončím u čtvrtého dne.  

Mých 21 Inktoberových kreseb najdeš zde: