Můj první Inktober 2021

Inktober 2021. Výzva pro ilustrátory, kdy každý den mají nakreslit obrázek na předem dané téma. Každé téma jsem přizpůsobil firemním identitám, oboru mě blízkému. Tak tady je. 
#inktober #firemniidentita

Historie Inktoberu

Jake Parker vytvořil Inktober v roce 2009 jako výzvu ke zlepšení jeho kreslířských dovedností a vytvoření pozitivních návyků kreslení. Od té doby se rozrostla v celosvětové úsilí s tisíci umělců, kteří se každoročně chopí této výzvy.

Inktober 2021

Mezinárodní inktober má daná témata na každý den jedno. V předstihu vždycky vyjdou napsané v tabulce s logem Inktoberu. Zde jsou témata pro rok 2021.

Moje téma firemní identity

Řekl jsem si, že zkusím letošní témata trochu přetavit do mého oboru a tím je tvorba firemních identit.
Nestihl jsem nakreslit všech 31. Stihl jsem jich 21 a pak začal typický předvánoční shon zakázek a příprav Vánoc. Ale i tak jsem rád, protože mé obavy byly, že skončím u čtvrtého dne.  

Mých 21 Inktoberových kreseb najdeš zde: